top of page
zamek.jpg

Szkice Legnickie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

W tegorocznych Szkicach

Czterdziesty czwarty tom „Szkiców Legnickich” ukazuje się sześćdziesiątą pierwszą rocznicę debiutu periodyku pod redakcją Romana Hecka. Początkowo Szkice ukazywały się nieregularnie, nawet w odstępach kilkurocznych. Wydawnictwem ciągłym stały się od 1999 r. Postanowiliśmy, tak jak w latach poprzednich zamieścić najnowsze badania i wydarzenia, przygotowane przez naszych autorów.

fot. 2. B. Pietras (1).jpg
Il. 3.jpg
Schweinichen_edited.jpg
Ryc. 6.jpg
Ryc.4.jpg

Łucja Wojtasik-Seredyszyn "Niezwykłe losy trzech barokowych obiektów w zbio-
rach Muzeum Miedzi w Legnicy"

Witold Łaszewski "Tajemnicza budowla w dawnej Legnicy. Kościół czy sy-
nagoga?"

Krzysztof Kułacz Karpiński "Ostatni Starosta Księstwa Legnickiego Hans
von Schweinichen (1610–1677)"

Stanisław Firszt "Kusza – groźna broń używana w średniowiecznej Legnicy"

Cezary Buśko, Witold Łaszewski "Netilat yadayim. Akwamanila z ulicy
Grodzkiej jako wyraz liturgii dnia codziennego legnickich Żydów"

Sponsorzy

logo legnicy.jpg

Prezydent Miasta Legnicy

urząd miejski.jpg

Promocja "Szkiców Legnickich" tom 44 odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy przy placu Klasztornym 7, w dniu 17.11.2023 r., o godzinie 16:30. 


Promocyjne egzemplarze można otrzymać od 20 listopada 2023 r. :  


Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (portiernia),  ul. Lotnicza 26,


I Liceum Ogólnokształcące (portiernia), pl. Klasztorny 7.

Dlaczego "Szkice Legnickie"?

Wydanie pierwszego tomu w 1962 r.

Nakłady dochodzące do tysiąca egzemplarzy

Największe naukowe czasopismo opisujące Legnicę i region legnicki

Autorami tekstów są wybitni badacze

Zróżnicowana tematyka

Obowiązkowe egzemplarze wysyłane do 20-stu najważniejszych bibliotek w Polsce

Contact
Panoramy_Legnicy_Legnica_324172.jpg
bottom of page