top of page
zamek.jpg

Szkice Legnickie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

W tegorocznych Szkicach

Czterdziesty trzeci tom „Szkiców Legnickich” ukazuje się sześćdziesiątą rocznicę debiutu periodyku pod redakcją Romana Hecka. Początkowo Szkice ukazywały się nieregularnie, nawet w odstępach kilkurocznych. Wydawnictwem ciągłym stały się od 1999 r. Tegoroczne Szkice nie będą miały charakteru jubileuszowego. Postanowiliśmy, tak jak w latach poprzednich zamieścić najnowsze badania i wydarzenia, przygotowane przez naszych autorów.
W roku bieżącym w „Szkicach” zadebiutowały: pani Dorota Florek, pan Adam Kowalczyk i pani Maria Kwiatkowska. 

Buśko.jpg
Kwiatkowska.jpg
Bukowczyk.JPG
Firszt.jpg
Florek.jpg

Cezary Buśko, 
Witold Łaszewski
„Średniowieczna złota klamra do pasa z badań przy ulicy Grodzkiej nr 50 w Legnicy”

Maria Kwiatkowska
„Funkcjonowanie placówek medycznych w Legnicy w okresie pandemii Covid-19 w latach 2020-2022”

Piotr Bukowczyk
„Dzieje Kąpieliska Północnego w Legnicy”

Stanisław Firszt
„Piec kaflowy księcia legnickiego Jerzego Rudolfa w pałacu Schaffgotschów w Cieplicach”

Dorota Florek
„Śladami Marii Skłodowskiej Curie w Paryżu”

Sponsorzy

logo legnicy.jpg

Prezydent Miasta Legnicy

urząd miejski.jpg

Promocja "Szkiców Legnickich" tom 43 odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy przy placu Klasztornym 7, w dniu 2.12.2021 r., o godzinie 17:00. 


Promocyjne egzemplarze można otrzymać od 5 grudnia 2022 r. :  


Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (portiernia),  ul. Lotnicza 26,


I Liceum Ogólnokształcące (portiernia), pl. Klasztorny 7.

Dlaczego "Szkice Legnickie"?

Wydanie pierwszego tomu w 1962 r.

Nakłady dochodzące do tysiąca egzemplarzy

Największe naukowe czasopismo opisujące Legnicę i region legnicki

Autorami tekstów są wybitni badacze

Zróżnicowana tematyka

Obowiązkowe egzemplarze wysyłane do 20-stu najważniejszych bibliotek w Polsce

Contact
Panoramy_Legnicy_Legnica_324172.jpg
bottom of page