Tom 42

Il.15.png

Rada Redakcyjna

Piotr Bukowczyk

Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący)

Henryk Łaszewski (redaktor)

Witold Łaszewski (redaktor)

Bogumiła Słomczyńska

Tadeusz Rollauer

Robert Żeleźny

Cytowanie:

"Szkice Legnickie" 2021, t. 42