Tom 41

Legnica.jpg

Rada Redakcyjna

Piotr Bukowczyk

Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący)

Witold Łaszewski

Tadeusz Rollauer (redaktor)

Robert Żeleźny

Cytowanie:

"Szkice Legnickie" 2018, t. 39 

PL ISSN 0137-53-26