Tom 41

ul_Najswietszej_Marii_Panny_Legnica_6942

Rada Redakcyjna

Piotr Bukowczyk

Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący)

Henryk Łaszewski

Witold Łaszewski (redaktor)

Tadeusz Rollauer

Robert Żeleźny

Cytowanie:

"Szkice Legnickie" 2019, t. 40 

PL ISSN 0137-53-26