Tom 41

Il.15.png

Rada Redakcyjna

Piotr Bukowczyk

Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący)

Henryk Łaszewski (redaktor)

Witold Łaszewski (redaktor)

Bogumiła Słomczyńska

Tadeusz Rollauer

Robert Żeleźny

Cytowanie:

"Szkice Legnickie" 2020, t. 41 

PL ISSN 0137-53-26