Historia Szkiców

"Szkice Legnickie" zaczęły ukazywać się w 1962 r., gdy dzięki staraniom Zarządu i przyjaciół TPN, zwłaszcza osobistemu zaangażowaniu prof. Romana Hecka z Inst. Hist. UWr weszły do planu wydawniczego ZNiO we Wrocławiu, placówki podległej PAN. SL przez wiele lat miały charakter nieregularnie wydawanego periodyku, z dotacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Rocznikowego charakteru nabrały dopiero w l. 90. XX w. (t. 16-18), zaś od t. 20 (1999) - dzięki regularnej finansowej dotacji Komitetu Badań Naukowych w Warszawie oraz władz miejskich Legnicy - docierają do czytelnika, miłośnika regionu, zawsze na początku czwartego kwartału kończącego się roku. 

Tadeusz Rollauer SL - "Szkice Legnickie", "Szkice Legnickie" 2009, t. 30, str. 249.

Redaktorzy Szkiców Legnickich (tomy):

Antoni Bojakowski: 15-19

Tadeusz Gumiński: 2-12, 14

Roman Heck: 1-2

Stanisław Jujeczka: 32

Wojciech Kondusza: 33-38

Henryk Łaszewski: 41

Witold Łaszewski: 40-41

Tadeusz Rollauer: 13, 20-32, 39

Zygmunt Szkurłatowski: 15-19

Rada Redakcyjna

Piotr Bukowczyk

Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący)

Henryk Łaszewski (redaktor)

Witold Łaszewski (redaktor)

Bogumiła Słomczyńska

Tadeusz Rollauer

Robert Żeleźny